Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Inowrocławiu jest terenowym organem  wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej; administrującym na terenie trzech powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego oraz żnińskiego.


 Do głównych zadań WKU w Inowrocławiu należy:

1. zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
2. administrowanie rezerwami osobowymi,
3. realizacja zadań w zakresie świadczeń na rzecz obrony,
4. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,
5. rekrutacjia i nabor ochotników do czynnej słuzby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i słuzby kandydackiej,
6. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania WKU,
7. promocja obronności i słuzby wojskowej,
8. gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;