Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
TERMINY KWALIFIKACJI DO NSR

 16 Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie
ul. Wrocławska 82,  30-901 Kraków

www.16bpd.wp.mil.pl

Termin kwalifikacji:
- 19 czerwca 2018 r.,
- 11, 25 września 2018 r.,
- 09 października 2018 r.,
- 13 listopada 2018 r.,
- 11 grudnia 2018 r.

kontakt tel. 261-134-551


11 Batalion Remontowy,
ul. Żarska, 68-100 Żagań
www.10blog.wp.mil.pl

Termin kwalifikacji: godz. 08.00
- 05 czerwca 2018 r.,
- 03 lipca 2018 r.,
- 07 sierpnia 2018 r.,
- 11 września 2018 r.,
- 09 października 2018 r.,
- 06 listopada 2018 r.,
- 04 grudnia 2018 r.
(wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów)

kontakt tel. 261-688-539


1 Regionalna Baza Logistyczna,
ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz
www.1rblog.wp.mil.pl

Termin kwalifikacji:
- 28 maja 2018 r.,
- 25 czerwca 2018 r.,
- 30 lipca 2018 r.,
- 27 sierpnia 2018 r.,
- 24 września 2018 r.,
- 29 października 2018 r.,
- 26 listopada 2018 r.,
- 17 grudnia 2018 r.

kontakt tel. 261-472-410


6 Batalion Dowodzenia Kraków,
ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków www.6bdow.wp.mil.pl

kontakt tel. 261-135-534   
(wolne stanowiska w korpusie podoficerów)


11 Batalion Dowodzenia,
ul. Żarska, 68-100 Żagań

kwalifikacje w każdy czwartek (po telefonicznym uzgodnieniu terminu)
(wolne stanowiska w korpusie podoficerów i oficerów)
kontakt tel. 261-688-386, 261-688-360


6 batalion logistyczny Kraków
ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków
www.6blog.wp.mil.pl

Termin kwalifikacji: 
- 13 czerwca 2018 r.,
- 12 września 2018 r.,
- 10 października 2018 r.,
- 07 listopada 2018 r.,
- 12 grudnia 2018 r.

kontakt tel. 261-134-867


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy,
ul Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz 
wszwbydgoszcz.wp.mil.pl

kontakt tel. 261-415-011
(wolne stanowiska w korpusie podoficerów)


 Kandydat powinien posiadać:

1. dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3. strój sportowy;
4. przybory piśmiennicze;
5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia
do egzaminu z wychowania fizycznego.

Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl