Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. 2018, poz. 1982) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 04 lutego do 26 kwietnia 2019 r.


Lokalizacje i terminy urzędowania Powiatowych Komisji Lekarskich na terenie administrowanym przez WKU w Inowrocławiu