Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY ŻOŁNIERZY REZERWY W 2019 ROKU

ZOSTAŃ OFICEREM LUB PODOFICEREM WOJSKA POLSKIEGO

KURSY  ŻOŁNIERZY REZERWY SZANSĄ NA PODNIESIENIE KWALIFIKACJI
I OKAZJĄ DO PRZEŻYCIA WSPANIAŁEJ PRZYGODY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu poszukuje osób chętnych do udziału w kursach oficerskich, podoficerskich i doskonalących.  

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego tj. podporucznika oraz pierwszego stopnia podoficerskiego, tj. kaprala.

Na kursy oficerskie mogą się zgłaszać osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, odbywali czynną służbę wojskową (m. in. przeszkolenie wojskowe studentów, zasadnicza służba wojskowa, służba przygotowawcza, ćwiczenia wojskowe, zawodowa służba wojskowa) oraz posiadają kategorię zdrowia A.

Na kursy doskonalące mogą się zgłaszać osoby, które posiadają stopień oficerski podporucznik lub porucznik oraz posiadają przydział mobilizacyjny na stanowisko dowódcy plutonu.

Na kursy podoficerskie mogą się zgłaszać osoby, które posiadają wykształcenie średnie, odbywali czynną służbę wojskową (m. in. przeszkolenie wojskowe studentów, zasadnicza służba wojskowa, służba przygotowawcza, ćwiczenia wojskowe, zawodowa służba wojskowa) oraz posiadają kategorię zdrowia A.

Na kursy oficerskie posiadamy jedno miejsce które odbywają się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w terminach:

  • 07.01-29.03.2019 roku
  • 08.04-28.06.2019 roku 
  • 16.09-06.12.2019 roku

Na kursy podoficerskie posiadamy jedno miejsce które odbywają się w Szkole Podoficerskiej w Poznaniu w terminach:

  • 07.01-22.03.2019 roku.

Kursy doskonalenia odbywać się będą w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

    * 01.04.-30.04.2019 roku.

    * 01.10-30.10.2019 roku.

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia kursowego powinny zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień ul. Dworcowa 27, 88-100 Inowrocław, kontakt telefoniczny: 261-436-759, 261-436-749, 261-436-744 w. 110 lub 111.


 UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW KURSÓW:

1. UPOSAŻENIE

W czasie trwania kursu jego uczestnik otrzymuje uposażenie, którego wysokość  zależy od posiadanego stopnia wojskowego lub od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na który żołnierz rezerwy posiada przydział mobilizacyjny:

lp.

Stopień etatowy stanowiska służbowego

kwota

10.

podporucznik
(podporucznik marynarki)

134,40

 

11.

starszy chorąży sztabowy
(starszy chorąży sztabowy marynarki)

126,40

 

12.

starszy chorąży
(starszy chorąży marynarki)

123,20

 

13.

chorąży
(chorąży marynarki)

118,40

 

14.

młodszy chorąży
(młodszy chorąży marynarki)

115,20

 

15.

starszy sierżant
(starszy bosman)

112,00

 

16.

sierżant (bosman)

110,40

 

17.

plutonowy (bosmanmat)

107,20

 

18.

starszy kapral (starszy mat)

105,60

 

19.

kapral (mat)

104,00

 

20.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

94,40

 

21.

szeregowy (marynarz)

91,20

 

2. URLOP BEZPŁATNY I OCHRONA PRZED ZWOLNIENIEM Z PRACY

Jeśli uczestnik kursu jest zatrudniony to jego pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu bezpłatnego na czas trwania kursu, a po jego zakończeniu przyjąć go z powrotem do pracy.  

W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl