Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KONTAKT
 

ADRESY I TELEFONY:

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Departament Spraw Socjalnych Zespół ds. Polityki Rekonwersji i BHP
00-911 Warszawa
Al. Niepodległości 218
tel. 261-845-599
fax. 261-840-432


CENTRALNY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Ul. Banacha 2 02-097 Warszawa
Sekretariat tel. 261- 826-678; fax 261-826-674
Szef wydziału aktywizacji zawodowej: tel. 261-826-679; 261-826-717
Szef wydziału metodycznego: tel. 261-826-680
coaz.warszawa@mon.gov.pl

OAZ Bydgoszcz
Ul. Warszawska 10; 85-915 Bydgoszcz
tel. 261-415-306; fax 261-415-319;
oazbydgoszcz@ron.mil.pl

Specjalista WSzW w Bydgoszczy ds. rekonwersji
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261 41 50 05
fax: 261 41 50 38
e-mail: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

Nieetatowy pełnomocnik Komendanta
WKU w Inowrocławiu  ds. rekonwersji
88-100 INOWROCŁAW ul. Dworcowa 27
tel. 261 436 748
fax: 261 436 350

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl