Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk Wiesław WĄSICKI