Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

 WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM I PARTNERAMI SPOŁECZNYMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

 Wojskowa komenda Uzupełnień w Inowrocławiu  wśród lokalnej społeczności prowadzi akcje promocyjne naboru do szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych i Wojsk Obrony Terytorialnej, poprzez organizowanie spotkań informacyjnych w szkołach, wystawianie punktów promocyjno-informacyjnych w targach pracy organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, podczas targów edukacji, przedsiebiorczości, targów rolnych oraz festynów, dożynek o  uroczystości państwowych i lokalnych,patryiotyczno - religijnych dni otwartych jednostk wojskowych w Inowrocławiu. Poprzez te działania WKU w Inowrocławiu kształtuje pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych i służby wojskowej.

Bierzemy udział w przedsięwzięciach organizowanych na administrowanym terenie :

1. udział w targach pracy , edukacji , przedsiębiorczości;
2. spotkania w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych;
3. spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego;
4. spotkania z pracodawcami;
5. udział w obchodach świąt państwowych i lokalnych;
6. udział w festynach, targach rolnych,dożynkach.
7. organizacja dni otwartych WKU w Inowrocławiu.

Na podstawie Decyzji Nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi można podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

Jak podjąć współpracę z Jednostkami Wojskowymi?


Pobierz załączniki:

  KLIKNIJ NA STRONE http://www.wojsko-polskie.pl >>>>> Przepisy i wzory dokumentów do współpracy z organizacjami pozarządowymi

Jednostki Wojskowe mają o wiele większe możliwości niż Wojskowe Komendy Uzupełnień pod względem liczebnym kadry oraz posiadają pełne zaplecze szkoleniowe i mogą udostępniać partnerom społecznym uzbrojenie i sprzętu wojskowego oraz nieruchomości wojskowe lub ich części – odpłatnie lub nieodpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej dotyczą realizacji zadań zleconych, nieodpłatnego przekazywania mienia, realizacji porozumień o współpracy

 

Porozumienia zawarte przez WKU w Inowrocławiu o współpracy z partnerami społecznymi:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KRUSZWICY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KOŚCIELCU

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BIELICACH 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl