Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
AKTUALNOŚCI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA
00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Witolda URBANOWICZA 2

Najbliższy Dzień Otwarty w WAT to 23 marca 2019 roku.

<<pobierz informator WAT>>
www.wat.edu.pl


UWAGA ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH
ukazała się nowa decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 roku

1. Decyzja nr 101/MON w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.
2. www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2017/09/Poz._173_dec._Nr_156.pdf


DECYZJA Nr 144/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2019 r. (D.Urz. MON z  2018 r. poz 170).     

Termin składania wniosków: do 31 marca 2019 r.                                                                                           

W w/w sprawie proszę o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Inowrocławiu tel. 261-436-753.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl