Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 października 2018
ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ
Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Wiesław WĄSICKI oraz mjr Janusz KOŹMIŃSKI uczcili pamięć byłych komendantów oraz oficerów WKU w Inowrocławiu: płk Romana Krzyżanowskiego, ppłk Zbigniewa Sileckiego, ppłk Grzegorza Piotrowskiego, ppłk Czesława Kwiatkowskiego.


Składając hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl