Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 czerwca 2018
SZKOLENIE Z POZOROWANYM NARUSZENIEM SYSTEMU OCHRONY WKU w INOWROCŁAWIU
W dniu 6 czerwca 2018 r. w WKU w Inowrocławiu zgodnie z Planem działalności na 2018 r. przeprowadzono półroczną analizę zagrożeń dla obiektów WKU z udziałem przedstawicieli Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz SUFO realizującej zadania ochronne.


Ponadto odbyło się kwartalne szkolenie z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony WKU z siłami ochronnymi, tym razem jako roczne prowadzone dla całego stanu osobowego z udziałem Żandarmerii Wojskowej oraz sił SUFO.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl