Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 grudnia 2018
NABÓR NA II TURNUS (2019) DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH
UWAGA !!! Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu prowadzi nabór na II turnus do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. SZKOLENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE od 7 maja do 31 sierpnia 2019 r.


Osoby zainteresowane odbyciem służby proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby przygotowawczej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
• niekarana za przestępstwo umyślne,
• posiadają obywatelstwo polskie,
• odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
• wiek co najmniej osiemnaście lat,
• wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

W czasie szkolenia kandydaci otrzymują:
• bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie,
• wynagrodzenie w wysokości ok. 960 zł miesięcznie,
• profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej,
• bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,
• zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca pełnienia służby,
• możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.

KONTAKT Wjskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu   

tel.: 261 436 752 ; 753 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl